אסונות טבע

באמריקה, אסונות טבע. המדענים מדברים על כך שהטבע לא באיזון ושצפויים אסונות נוספים הנובעים מכך. איך עלינו להתמודד עם המציאות הזו? האם היא מחוייבת? האם האנושות צריכה לספוג אסונות כאלה ועלינו לעמוד מן הצד ולקבל את רוע הגזרה?

ו

בכן, המדע, ובכללו חכמת הקבלה, אם כל המדעים, מגלה כי העולם הפך לעגול. קווי התקשורת מחברים בין כל תושבי העולם, כאילו היינו בכפר אחד קטן. אך הבעיה שאנו, בני האדם לא הפכנו ל"עגולים", ועל כן, הטבע מכה בנו. המציאות מורכבת מדרגות דומם, צומח, חי ומדבר. זהו אורגניזם אחד אינטגרלי אשר בו מתקיימים חוקים מוחלטים. הטבע מתפתח, ועלינו להגיב נכון להתפתחות זו, אחרת, בדרגות הנמוכות מדרגת המדבר, מתרחשת השפעה, מאחר והטבע בנוי כשכבות של חשיבות. הדומם למטה, ומעליו הייתר, עד המדבר.

מעניין לגלות כי הדומם הוא תוצאה ישירה מיחסי הגומלין בדרגת המדבר, כפי שמסבירה לנו חכמת הקבלה. ולא זו בלבד שמעניין, גם הגיוני ומסביר את כל המתרחש. ברגע שהאדם יגיב נכון להתפתחות הטבע, ויתעגל עמו, כלומר, נתעגל ביחסים שלנו זה לזה, כך הטבע יכנס להרמוניה.

כרגע אנו עדים למכות כצונאמי בדרגת הדומם, עלינו למהר ולהתחבר בצורה נכונה, לפי חוקי הטבע, שאם לא כן, המכות יעלו לדרגות הצומח והחי, ואלה עלולים להביא לאסונות כבדים עוד יותר.

חכמת הקבלה מאפשרת לכל אדם להשיג את אותו חיבור הרמוני, והיא היא החכמה המיועדת לזמן הזה, ועל כן מתגלה לכל. רבים ורבות באנושות כבר גילו אותה, ולומדים אותה מידיי יום, מתוודעים לחוקים במערכת הטבע ומבינים כיצד למנוע את האסונות הבאים ולהביא לשגשוג באנושות כולה.

כל דרגת האדם, המדבר, צריכה להיכנס ליחסי איזון הדדיים, או אז, יתגלה בטבע השפע הנרצה, ונגמע כולנו מהשגשוג והשפע.